Saturday, February 22, 2020 12:54:49 AM - Markets open
VN-INDEX 933.09 -5.04/-0.54%
HNX-INDEX 108.09 -1.49/-1.36%
UPCOM-INDEX 56.30 -0.05/-0.09%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược T4/2019 - Chờ cơ hội giải ngân
Category: Industries
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 4/5/2019 Pages: 23 Language: Vietnamese File Type: Size: 762 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Vào cuối tháng Ba, tâm điểm của thị trường là sự đảo ngược của đường cong lợi suất 3 tháng và 10 năm. Đây vẫn thường được coi là chỉ báo cho một cuộc suy thoái kinh tế, khi mà lật lại những thời điểm đảo ngược trong lịch sử, một cuộc suy thoái lớn thường xảy ra trong 6 tháng-24 tháng sau đó. Chúng tôi cho rằng khả năng có một cuộc suy thoái vào năm 2019 là không nhiều. Tuy nhiên, 2020 có thể là thời điểm các dữ liệu kinh tế cho thấy sự chậm lại. Kinh tế Mỹ hiện đã hoạt động ở mức tối đa. Trên thế giới, tốc độ tăng trưởng cũng đã đạt đỉnh ở Châu Âu và Trung Quốc. Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại. Ngay cả khi tính đến hiệu ứng của Tết Nguyên Đán, các dữ liệu kinh tế vẫn là thấp. Sức khỏe của nền kinh tế này là ưu tiên cần theo dõi vì Trung Quốc đã đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong những năm qua. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cần có một sự tiếp cận thận trọng hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán tại thời điểm này

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.