Thursday, May 28, 2020 4:53:09 AM - Markets open
VN-INDEX 857.48 -11.65/-1.34%
HNX-INDEX 108.89 -1.60/-1.45%
UPCOM-INDEX 54.93 -0.40/-0.72%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật MWG - THEO DÕI
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Consumer Goods
Company: Mobile World Investment Corporation
Detail:
Date: 4/4/2019 Pages: 13 Language: Vietnamese File Type: Size: 699 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Luận điểm đầu tư: (1) Mảng bán lẻ điện thoại có dấu hiệu bão hòa; (2) Chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính; (3) tiềm năng tăng trưởng trong tương lai nhờ Bách Hóa Xanh (BHX) khi chuỗi dự kiến đạt điểm hòa vốn cuối 2019; (4) lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc vận hành chuỗi bán lẻ. Rủi ro và các yếu tố cần theo dõi: (1) Rủi ro về sự suy thoái của nền kinh tế; (2) Rủi ro về hàng tồn kho; (3) Rủi ro cạnh tranh bởi Ecommerce; (4) Rủi ro pha loãng của cổ phiếu khi phát hành ESOP. Mặc dù cổ phiếu đang được giao dịch ở mức P/E trailing là 13,1 thấp hơn trung bình ngành (P/E 16,7), chúng tôi vẫn đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với MWG ở thời điểm hiện tại. Lí do là mảng bán lẻ điện thoại (chiếm 53% doanh thu) hiện đang có dấu hiệu bão hòa trong khi động lực tăng trưởng trong những năm tiếp theo là mảng bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng hiện vẫn có doanh thu chưa đáng kể và đang chịu lỗ, việc mở rộng trong tương lai còn nhiều thách thức. Vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của chuỗi BHX, nếu kết quả đúng kế hoạch của công ty thì có thể xem xét mua vào khi MWG về mức giá khoảng 78.000 đồng/cp – tương đương mức P/E fwd khoảng 10,x. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.