Thursday, May 28, 2020 3:54:08 AM - Markets open
VN-INDEX 857.48 -11.65/-1.34%
HNX-INDEX 108.89 -1.60/-1.45%
UPCOM-INDEX 54.93 -0.40/-0.72%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật MSN - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Consumer Goods
Company: Masan Group Corporation
Detail:
Date: 4/1/2019 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 624 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Sau một năm hoạt động nhiều thành công trong 2018, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng MSN sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi 46% trong năm 2019, chủ yếu nhờ: (i) MCH tiếp tục đẩy mạnh cao cấp hóa và cải tiến sản phẩm; (ii) đóng góp đáng kể từ TCB; (iii) cắt giảm chi phí lãi vay sau khi MSN thanh toán bớt vốn vay vào cuối năm 2018. Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá SOTP để đưa ra mức giá mục tiêu cho MSN ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, chủ yếu là do: (i) lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên do MSN bán cổ phiếu quỹ vào năm 2018; (ii) kết quả hoạt động khả quan của MCH; (iii) thêm mảng thịt tươi vào dự báo; (iv) giá APT giảm được bù đắp bởi lợi ích thiểu số thấp hơn và giá Fluorspar cao hơn. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho MSN. Với triển vọng lợi nhuận khả quan, MSN là một cơ hội đầu tư đáng cân nhắc trong năm 2019.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.