Monday, June 17, 2019 4:30:01 PM - Markets open
VN-INDEX 946.95 -6.66/-0.70%
HNX-INDEX 103.50 +0.04/+0.04%
UPCOM-INDEX 54.97 -0.08/-0.14%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhất HBC - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Industrials
Company: Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Detail:
Date: 3/29/2019 Pages: 11 Language: Vietnamese File Type: Size: 719 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Vào ngày 27/03/2019, HBC đóng cửa tại mức 18.450 đồng/ cổ phần, giao dịch tại mức P/E forward 2019 là 5,5 lần, khá hấp dẫn so với mức P/E trượt trung bình của các công ty cùng ngành là 8,0 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HBC với giá mục tiêu một năm ở kịch bản cơ sở là 24.100 đồng/ cổ phần, theo đó mức P/E mục tiêu năm 2019 của cổ phiếu này là 7,1x với dự phóng EPS pha loãng là 3.382 đồng/ cổ phần. Những điểm tích cực: (1) Nguồn backlog cuối năm 2018 dồi dào đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty; (2) Tăng vốn thành công sẽ giúp Công ty giảm bớt gánh nặng lãi vay, tăng cường tiềm lực tài chính để triển khai nhiều dự án hơn, và đẩy mạnh tính minh bạch của Công ty; (3) Kết quả kinh doanh của dự án Long Thới và lợi nhuận ghi nhận từ thoái vốn tại các dự án bất động sản 1C Tôn Thất Thuyết và Phúc Lộc Thọ vẫn là yếu tố có tính đột biến của cổ phiếu này về trung hạn.  

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.