Tuesday, June 02, 2020 2:14:48 AM - Markets open
VN-INDEX 878.67 +14.20/+1.64%
HNX-INDEX 114.14 +4.32/+3.94%
UPCOM-INDEX 55.59 +0.56/+1.01%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo lần đầu MBB - MUA
Category: Companies
Source: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Sector: Financials
Company: Military Commercial Joint Stock Bank
Detail:
Date: 3/7/2019 Pages: 24 Language: Vietnamese File Type: Size: 2,546 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ hơn của MBB như đã diễn ra trong năm 2018 với sự dẫn dắt của CEO đầu tiên trong lịch sử ngân hàng không xuất thân từ quân đội. Dù quan điểm thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu tại MBB, chúng tôi kỳ vọng sự thay đổi trên sẽ giúp MBB nhanh chóng mở rộng NIM và đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận so với các năm trước. Dù rủi ro trong ngắn đến trung hạn là hiện hữu nhưng chúng tôi vẫn đánh giá tích cực đối với cổ phiếu MBB nhờ mức định giá tương đối thấp hiện tại trong khi sở hữu chất lượng tài sản tốt và tiềm năng tăng trưởng cao hơn trung bình ngành. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với mức giá mục tiêu là 29,400 VND/cp, cao hơn 31% giá thị trường tại thời điểm định giá.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.