Thursday, May 23, 2019 10:15:35 AM - Markets open
VN-INDEX 981.86 -1.92/-0.20%
HNX-INDEX 105.90 -0.23/-0.21%
UPCOM-INDEX 55.33 -0.06/-0.10%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật PPC - TRUNG LẬP
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector: Utilities
Company: Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company
Detail:
Date: 2/22/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 509 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG LẬP trên PPC. Sử dụng mô hình DDM với kỳ vọng công ty sẽ trả cổ tức liên tục ở mức 3,000 đồng (do không có dự án mới hoặc dự án đang xây dựng nào đáng kể cho đến ít nhất năm 2025) và dự phóng năm 2019, chúng tôi định giá cổ phiếu PPC ở mức 24,000 đồng/cổ phiếu vào cuối 2019. Theo đánh giá của chúng tôi và dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hiện tượng El Nino có thể sẽ kéo dài đến hết 6 tháng đầu năm 2019. Do đó, nhà máy nhiệt điện của PPC vẫn có thể tăng sản lượng, tạo cơ sở tăng doanh thu. Đây có thể là điều thị trường đang kỳ vọng nhất ở PPC giai đoạn hiện tại. Hơn nữa, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng chưa ký hợp đồng dài hạn với TKV nên sẽ rất khó để cân bằng nhu cầu điện dài hạn. Do đó, PPC sẽ hưởng lợi khi được mua than ưu tiên từ TKV vì có sẵn nguồn tiền mặt dồi dào.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.