Thursday, May 23, 2019 10:28:08 AM - Markets open
VN-INDEX 981.49 -2.29/-0.23%
HNX-INDEX 105.80 -0.33/-0.31%
UPCOM-INDEX 55.32 -0.06/-0.11%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật PNJ - MUA
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Consumer Goods
Company: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
Detail:
Date: 2/18/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 691 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
LNST 2018 tăng 32,4% n/n, đạt 960 tỷ đồng, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 19,1% (2017: 17,4%), mặc dù tỷ lệCPBH&QLDN/doanh thu thuần tiếp tục tăng lên mức 10,4% (2017: 8,8%). Chúng tôi giả định những tỷ lệ này duy trì cho năm 2019. Tuy nhiên, PNJ có thể sẽ ghi nhận chi phí lãi vay cao hơn do tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sởhữu đã tăng lên mức 36,3% trong 2018 so với 18,9% năm 2017, phần lớn để tài trợ vốn lưu động.
 
Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của PNJ trong 2019 là 18.079 tỷ đồng (+24,1% n/n) và LNST 1.163 tỷ đồng (+21,1% n/n). Đà tăng trưởng tích cực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong những năm tới trên cơ sở thịtrường bán lẻ tại VN đang phát triển sôi động, nhu cầu cho nhóm hàng xa xỉ đang dần mở rộng theo xu hướng thu nhập cải thiện. Ngoài ra, những nỗ lực của công ty trong việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tăng cường nhận diện thương hiệu và đổi mới hệ thống ERP cũng là những yếu tốtự thân
hỗ trợ tăng trưởng. Kết hợp phương pháp định giá DCF và P/E, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu là 111.312 đ/cp, tương đương tổng tỷ suất sinh lợi 17,2% vào cuối 2019.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.