Saturday, May 30, 2020 6:19:06 PM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo doanh nghiệp TDM - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Utilities
Company: Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
Detail:
Date: 2/12/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 540 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

CTCP Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và hiệu quả hoạt động ở mức cao. Công ty có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh trong vài năm tới nhờ đầu tư thêm nhà máy mới cũng như nhu cầu nước sạch tăng ở Bình Dương. Theo Ban lãnh đạo công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến vào khoảng 222 tỷ đồng (+48% yoy) tương ứng với mức EPS cốt lõi pha loãng năm 2019 là 1.722 VND/CP (không bao gồm cổ tức các khoản đầu tư). Áp dụng mức P/E 8 lần cho lợi nhuận cốt lõi 2019 (chiết khấu thanh khoản 30% so với mức P/E ngành) và cộng với giá trị khoản đầu tư BWE và CTCP Cấp nước Đồng Nai thì mức giá mục tiêu của TDM là 30.000 VND/CP. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu TDM với tiềm năng tăng giá 53,8% so với mức giá đóng cửa ngày 30/01/2019 là 19.500 VND/CP.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.