Wednesday, July 17, 2019 9:13:59 PM - Markets open
VN-INDEX 982.57 +0.46/+0.05%
HNX-INDEX 106.58 +0.73/+0.69%
UPCOM-INDEX 57.05 -0.25/-0.44%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật DXG - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Dat Xanh Group Joint Stock
Detail:
Date: 1/18/2019 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 582 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Khuyến nghị. Đánh giá khách quan, chúng tôi cho rằng năm 2019 vẫn tiếp tục là năm khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản nói chung và DXG nói riêng. Kết quả kinh doanh đi ngang hoặc tăng trưởng ở mức thấp là bức tranh chung của ngành. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng cơ hội với cổ phiếu bất động sản vẫn hiện hữu nếu giá cổ phiếu định giá thấp so với giá trị hợp lý, hoặc, vào thời điểm ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm. Với quan điểm đó, chúng tôi nhận thấy vẫn có cơ hội đầu tư đối với DXG trong nửa đầu năm 2019 khi i) giá thị trường cổ phiếu đang có mức chiết khấu 32% so với giá hợp lý mà chúng tôi ước tính; ii) kết quả kinh doanh quý 1 và phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ là điểm hỗ trợ trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với DXG với giá mục tiêu là 30.500 đồng/cp và thời gian nắm giữ trong 6 tháng.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.