Saturday, September 19, 2020 9:41:25 PM - Markets open
VN-INDEX 900.95 +6.91/+0.77%
HNX-INDEX 129.20 +0.73/+0.57%
UPCOM-INDEX 60.59 +0.72/+1.20%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 4/2018
Category: Economy
Source: Vietnam Centre For Economic And Policy Research
Sector:
Company:
Detail:
Date: 1/16/2019 Pages: 40 Language: Vietnamese File Type: Size: 1,470 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đã điểm đến sự bứt phá của ngành công nghiệp chế tác cùng đà phục hồi vững chắc tại các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ, kinh tế Việt Nam năm 2018 tăng trưởng 7,08% và cao nhất trong 10 năm trở lại, các chuyên gia tại VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2019 sẽ đạt khoảng 6,9%.
 
Tuy nhiên, TS. Thành cũng nhấn mạnh, trong kết quả đạt được đó, khu vực đầu tư nước ngoài trực tiếp - FDI tiếp tục đóng góp chính vào tăng trưởng thông qua xuất khẩu.
 
Trong khu vực nội địa diễn biến chưa có nhiều khả quan, khi mà số doanh nghiệp thành lập và việc làm mới không có nhiều biến chuyển so với năm 2017. Thêm vào đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại cao bất thường. Do vậy, ông Thành cho rằng, cần thiết phải đặt ra câu hỏi “đó là sự dịch chuyển cấu trúc kinh tế hay là những rủi ro nền tảng của nền kinh tế.”
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.