Monday, July 22, 2019 2:14:47 AM - Markets open
VN-INDEX 982.34 +6.29/+0.64%
HNX-INDEX 107.07 +0.33/+0.31%
UPCOM-INDEX 57.54 +0.13/+0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ngành DƯỢC PHẨM - TRUNG LẬP
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector:
Company:
Detail:
Date: 1/9/2019 Pages: 12 Language: Vietnamese File Type: Size: 571 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Mặc dù triển vọng ngành Dược Việt Nam tương đối không tích cực cho năm 2019 và thậm chí cả năm 2020, chúng tôi tin rằng việc siết chặt trong ngắn hạn sẽ giúp thị trường tốt đẹp hơn. Đấu thầu thuốc qua hệ thống công lập ngày càng minh bạch, sự gia tăng trong nhận thức về sức khỏe và sự ảnh hưởng ít hơn từ tá dược Trung Quốc sẽ tạo ra một ngành Dược lành mạnh. Như vậy, những công ty đầu ngành nào có thể tìm cách để trụ lại được, sẽ vượt lên mạnh mẽ và hợp nhất thị phần.
 
- Do đó, chúng tôi đưa ra quan điểm TRUNG LẬP và không có cổ phiếu nào được khuyến nghị.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.