Thursday, May 23, 2019 10:22:25 AM - Markets open
VN-INDEX 981.36 -2.42/-0.25%
HNX-INDEX 105.93 -0.20/-0.19%
UPCOM-INDEX 55.29 -0.10/-0.18%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật HPG - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Basic Materials
Company: Hoa Phat Group Joint Stock Company
Detail:
Date: 12/28/2018 Pages: 14 Language: Vietnamese File Type: Size: 683 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
 Tiềm năng tăng trưởng của ngành thép Việt Nam cao hơn rất nhiều so với bình quân thế giới. Sau khi Dung Quất hoàn thành, HPG có thể đạt thị phần 35%, tương đương với tổng thị phần của top 10 doanh nghiệp thép lớn nhất của Trung Quốc gộp lại và giúp HPG tăng trưởng gấp 3,5 lần về sản lượng so với hiện nay. Chúng tôi cho rằng mức P/E hợp lý phản ánh được tiềm năng tăng trưởng của HPG trong thời gian tới là 10 lần, cao hơn so với bình quân ngành thép thế giới hiện nay (8 lần). Mức giá hợp lý của HPG theo định giá của BVSC là 47.020 VNĐ/cổ phần và chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, không có nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ về giá cổ phiếu của HPG, khi kết quả kinh doanh Q1/2019 có thể thấp hơn so với cùng kỳ và khu liên hợp Dung Quất đang trong giai đoạn chạy thử trong Q2/2019. Tuy nhiên, từ Q3/2019 sau khi lợi nhuận của Dung Quất được đưa vào kết quả kinh doanh thì lợi nhuận của HPG có thể tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ và có thể tạo nên yếu tố hỗ trợ tốt về giá cho cổ phiếu HPG.
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.