Thursday, May 23, 2019 8:32:46 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CHP - BÁN
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Utilities
Company: Central Hydropower Joint Stock Company
Detail:
Date: 11/16/2018 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 724 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Nhu cầu điện được dự báo sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng10% cho giai đoạn 2018-2030 nhờ tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện ở khu vực sản xuất và xây dựng. Vì vậy, sản lượng đầu ra được đảm bảo do nhu cầu sử dụng điện tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngoài kết quả kinh doanh kém khả quan trong năm 2018, hiện tượng mưa ít hơn mức trung bình được Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo còn kéo dài tới năm 2022 khiến diễn biến tình hình thủy văn là rủi ro lớn nhất đối với việc doanh thu của CHP tiếp tục sụt giảm trong 4 năm tới. P/E trailing của CHP là 30 lần trong khi đó P/E trailing trung bình 4 doanh nghiệp thủy điện tương đồng nhất về công suất và vị trí địa lý (SBA, S4A, VSH, SJD) là 9 lần. Chúng tôi khuyến nghị BÁN với mức giá hiện tại là 21.800 đồng/cổ phiếu
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.