Sunday, September 22, 2019 12:01:04 AM - Markets open
VN-INDEX 990.36 -6.74/-0.68%
HNX-INDEX 104.14 +0.10/+0.10%
UPCOM-INDEX 56.97 +0.27/+0.48%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật VHC - MUA
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Consumer Goods
Company: Vinh Hoan Corporation
Detail:
Date: 10/24/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 603 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi duy trì phương pháp định giá trung bình cộng DCF và so sánh P/E và định giá cổ phiếu VHC cho năm 2019. Chúng tôi đặt mức P/E mục tiêu là 11,0x, là mức chiết khấu 20% so với trung bình các DN Thái Lan và Indonesia. Chúng tôi chọn Indonesia do nước này được so sánh với VN trong các kỳ xét thuế chống phá giá và Thái Lan do Thái Lan thuộc 3 nước được FSIS công nhận có sản phẩm cá tra tương đồng với cá da trơn tại Mỹ. Mức giá mục tiêu mới đạt được cho năm 2019 là 127.800đ/cp (31,1% TSR), tương đương với 9,3x EPS dự phóng năm 2019. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cp VHC do chúng tôi nhận thấy 2019 sẽ là một năm tốt đối với ngành thủy sản, đặc biệt khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực dự kiến vào đầu năm 2019, sẽ giúp đẩy mạnh XK vào EU với mức thuế giảm trừ từ 14% xuống 0%. Điều này đặc biệt quan trọng với VHC khi EU hiện là thị trường XK lớn thứ 3 của VHC, chiếm 11% KNXK.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.