Friday, March 22, 2019 11:19:02 AM - Markets open
VN-INDEX 984.52 +2.74/+0.28%
HNX-INDEX 107.74 -0.07/-0.07%
UPCOM-INDEX 56.95 +0.07/+0.12%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật DHG - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Health Care
Company: DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/30/2018 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 553 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu DHG dựa trên giá trị ước tính hợp lý là 107.800 đồng/cổ phiếu, +17,8% so với giá đóng cửa ngày 29/8/2018. DHG đang giao dịch ở mức PE 2018 là 16,9x dựa trên ước tính EPS forward 5.392 đồng/cổ phiếu. Trong ngắn hạn, thông tin lợi nhuận H1 2018 giảm và áp lực chốt lời sau đợt thực hiện M&A và nới room có thể khiến giá cổ phiếu điều chỉnh hoặc đi ngang. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để NĐT xem tích lũy cổ phiểu trước khi giá được hỗ trợ tăng nhờ lợi nhuận gia tăng vào cuối năm. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng Taisho sẽ tiếp tục nâng sở hữu đối với DHG và điều này sẽ tác động tích cực hơn cho giá cổ phiếu trong tương lai. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.