Friday, March 22, 2019 10:55:44 AM - Markets open
VN-INDEX 983.84 +2.06/+0.21%
HNX-INDEX 107.69 -0.12/-0.11%
UPCOM-INDEX 57.01 +0.13/+0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích cổ phiếu DXG - Giữ
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Financials
Company: Dat Xanh Group Joint Stock
Detail:
Date: 8/21/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 453 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Do chính phủ đang thanh tra quá trình chuyển nhượng đất giữa DXG và CTCP Kim khí TP.HCM (HSX: HMC) tại dự án Lux Garden nên trên quan điểm thận trọng, chúng tôi thay đổi giả định thời gian bàn giao dự án từ 100% trong năm 2018 sang 60% vào năm 2018 và 40% vào năm 2019. Như vậy tổng doanh thu 2018 dự phóng sẽ điều chỉnh giảm một vài phần trăm xuống còn 4.296 tỷ và LNST của cổ đông công ty mẹ giảm còn 1.079 tỷ, hoàn thành 86% và 101% kế hoạch.

Điểm lo ngại chính của chúng tôi là nếu Lux Riverview và Lux Star không thể bàn giao kịp vào cuối năm 2019 và không có lợi nhuận bất thường thì KQKD năm sau sẽ giảm đáng kể so với năm nay. Do nợ ròng tăng gấp đôi lên 1.735 tỷ đồng trong Q2/2018 và giá thị trường của cổ phiếu công ty liên kết LDG giảm 30% kể từ báo cáo của chúng tôi vào ngày 3/5/2018 nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ Mua sang GIỮ cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 30.347 đ/cp, sử dụng phương pháp định giá từng phần.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.