Wednesday, July 17, 2019 10:01:03 PM - Markets open
VN-INDEX 982.57 +0.46/+0.05%
HNX-INDEX 106.58 +0.73/+0.69%
UPCOM-INDEX 57.05 -0.25/-0.44%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích cổ phiếu CAP - Khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Basic Materials
Company: Yenbai Joint Stock Forest Agricultural and Foodstuff Company
Detail:
Date: 8/7/2018 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 619 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi nhận định KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CAP bởi những các luận điểm sau:
 Hoạt động sản xuất và tiêu thụ giấy đế và giấy vàng mã ổn định.
 Thị trường tinh bột sắn chuẩn bị vào mùa vụ chính (từ cuối tháng 8) nên nguồn cung nguyên liệu sắn củ tươi tăng, đồng thời nhu cầu tinh bột sắn từ Trung Quốc sẽ tăng do sắp đến các
ngày lễ tết truyền thống.
 Lịch sử trả cổ tức cao và đều đặn.
 Vay nợ ít, chủ yếu vay ngắn hạn phục vụ cho vốn lưu động của doanh nghiệp.
 Vùng nguyên liệu được tỉnh Yên Bái quy hoạch rõ ràng và ổn định qua các năm. Hàng năm, CAP đều đặt hợp đồng với người dân để chủ động nguyên liệu. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.