Monday, May 27, 2019 8:27:40 PM - Markets open
VN-INDEX 975.14 +5.11/+0.53%
HNX-INDEX 105.04 -0.35/-0.33%
UPCOM-INDEX 55.25 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích cổ phiếu DBC
Category: Companies
Source: Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Sector: Consumer Goods
Company: DABACO Group
Detail:
Date: 8/14/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 491 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt nam là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong nước thuộc lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi cùng với chuỗi mô hình phát triển hoàn thiện Thức ăn chăn nuôi – Chăn nuôi – Thực phẩm. Với mức giá đóng cửa ngày 13/8/2018 là 24.000 VND/CP, tương đương với P/E trượt 12 tháng là 6,4x. Tại mức giá này, BVSC khuyến nghị Nhà đầu tư cân nhắc xem xét cơ hội đầu tư với các yếu tố hỗ trợ sau:
 
+ Với sự phục hồi mạnh mẽ của giá thịt lợn, lợi nhuận năm 2018 ước tính có thể tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, tương đương P/E dự tính 2018 khoảng 4,7x.
 
+ Bên cạnh đó, việc hoạt động kinh doanh chính của Công ty chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của giá thịt lợn đã được thể hiện trong quá khứ, thì trong ngắn hạn, giá thịt lợn được dự báo sẽ được giữ ổn định với chu kỳ ít nhất là 18 tháng tới. 
 
+ Trong dài hạn việc phê duyệt của Dự thảo Luật Chăn nuôi tới đây được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế được tình trạng chăn nuôi cung vượt cầu, giảm thiểu khả năng xảy ra các đợt giá thịt lợn giảm mạnh trong tương lai cũng như ảnh hưởng đến KQKD của Công ty trong năm vừa qua.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.