Sunday, August 9, 2020 12:02:42 PM - Markets open
VN-INDEX 841.46 +1.42/+0.17%
HNX-INDEX 112.78 -0.57/-0.51%
UPCOM-INDEX 56.22 +0.10/+0.18%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: VNDirect Securities
Sector: Basic Materials
Company: Hoa Phat Group Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/9/2018 Pages: 11 Language: Vietnamese File Type: Size: 979 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi giảm giá mục tiêu và ước tính EPS để phản ánh số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HPG tăng lên sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu 40%. Định giá của các công ty cùng ngành trong khu vực đã giảm mạnh do chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ nên chúng tôi điều chỉnh giảm mức P/E mục tiêu 12T từ 10,2x xuống còn 8,7x, duy trì mức chênh lệch 30% so với các công ty cùng ngành trong khu vực do HPG có ROE cao hơn và ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Giá mục tiêu của chúng tôi là 47.800 đồng/cp dựa trên mức giá bình quân của hai phương pháp:

1) P/E dự phóng 8,7x dựa trên EPS trung bình trong giai đoạn 2018-2019, và

2) Định giá DCF trong giai đoạn 5 năm.

Các yếu tố rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm:

1) Giá thép giảm sâu.

2) Nguyên liệu đầu vào tăng giá

3) Các quy định về môi trường ở Việt Nam nghiêm ngặt hơn. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.