Tuesday, June 25, 2019 4:37:38 PM - Markets open
VN-INDEX 960.13 -2.72/-0.28%
HNX-INDEX 104.15 -0.63/-0.60%
UPCOM-INDEX 55.20 +0.05/+0.09%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB - Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Industrials
Company: Phu Tai Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/8/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 560 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Phú Tài là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động khá hiệu quả ở 3 mảng chính là đá ốp lát - đồ gỗ - kinh doanh ô tô. Trong đó, việc đầu tư bài bản dây chuyền sản xuất đá và đồ gỗ, cùng với kinh nghiệm quản lý sẽ giúp ích rất lớn cho công ty mở rộng thị trường và gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất. Những dự án đang và sẽ triển khai sẽ đảm bảo một tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 39% trong giai đoạn 2018-2019.
 
Với mức EPS 2018 dự báo đạt 8.073 đồng, cổ phiếu PTB đang giao dịch tại mức P/E là 7,3 lần, mức định giá khá là hấp dẫn khi cổ phiếu PTB còn tiềm năng tăng trưởng cao. Với những đánh giá trên, chúng tôi đánh giá cao triển vọng trung và dài hạn của công ty. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá hợp lý là 87.800 đồng, tiềm năng tăng giá là 48,8%.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.