Thursday, May 23, 2019 7:57:03 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu SCR
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company
Detail:
Date: 7/27/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 521 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi thật sự còn nhiều băn khoăn về kế hoạch phát triển của TTC Land trong dài hạn. Và kế hoạch này, như đánh giá, sẽ có những tác động ngay trong ngắn hạn như về áp lực tăng vốn, pha loãng giá cổ phần… Điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy từ TTC Land chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản dân dụng, cụ thể, nhiều dự án được mở bán hơn trong 2018 – 2019; dòng tiền từ kinh doanh cải thiện.
 
Với kết quả kinh doanh 2018 dự kiến, EPS 2018 của TTC Land tính trên vốn hiện tại là 860 đồng/cp. Theo đó, PE2018 khoảng 10,4x. Nếu so sánh với doanh nghiệp khác như DXG, NLG, HPX, VPI, mức định giá này chưa thật sự hấp dẫn. Do đó, từ những phân tích trên, chúng tôi tạm thời chưa khuyến nghị gì đối với cổ phiếu của TTC Land thời điểm hiện tại.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.