Thursday, May 23, 2019 8:23:32 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VGC - Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Basic Materials
Company: Viglacera Corporation Joint Stock Company
Detail:
Date: 7/23/2018 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 591 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Việc thoái vốn trong năm nay không như dự kiến đã làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư, nhờ vậy giá cổ phiếu đã giảm khá mạnh (-23%) về vùng giá an toàn và hấp dẫn hơn. Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị  OUTPERFORM với giá mục tiêu điều chỉnh là 24.370 đồng/cp đối với VGC. Tuy nhiên cơ hội đầu tư phù hợp cho mục tiêu dài hạn hơn, đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục theo dõi để lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình kinh doanh và kế hoạch thoái vốn của Nhà nước khi có sự thay đổi trong những báo cáo tới.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.