Thursday, May 23, 2019 8:27:50 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Dat Xanh Group Joint Stock
Detail:
Date: 7/16/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 660 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Đây là thời điểm tốt để tích lũy đối với cổ phiếu DXG, và chờ đợi thông tin tích cực trong 6 tháng cuối năm. BVSC không thể sớm khẳng định xu hướng giảm giá đối với DXG đã chấm dứt, vì còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường chung.
 
Tuy nhiên, qua những phân tích trên, chúng tôi ít nhiều cho rằng cơ hội đầu tư vào DXG thời điểm hiện tại đang được mở ra cho nhà đầu tư trung và dài hạn. Với định giá của BVSC theo NAV & phương pháp so sánh, giá hợp lý đối với cổ phiếu DXG là 33,800 đồng/cp, cao hơn 53% giá thị trường ngày 16/7. Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu DXG cho mục tiêu đầu tư trung hạn từ 6 – 12 tháng. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.