Wednesday, February 20, 2019 12:15:40 AM - Markets open
VN-INDEX 964.35 +3.05/+0.32%
HNX-INDEX 106.21 -0.63/-0.59%
UPCOM-INDEX 55.24 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu TBD - Kém khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Industrials
Company: Dong Anh Electrical Equipment Manufacturing Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/15/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 670 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi đánh giá doanh nghiệp khó hoàn thành kế hoạch năm 2018 và khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN với cổ phiếu TBD ở thời điểm hiện tại vì những lý do sau:

  • Cổ phiếu được định giá với mức P/E bằng 28,6 lần, cao hơn nhiều so với cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt cao khi so sánh với doanh nghiệp bán MBA có quy mô tài sản, doanh thu tương đồng như CTCP Thiết bị điện, mã THI với P/E bằng 5,7.
  • Nhu cầu tiêu thụ MBA công suất cao trong năm 2018 chững lại do vốn đầu tư xây dựng cơ bản của EVN giảm, dự án nâng cấp hệ thống lưới điện đã tương đối hoàn thành.
  • Từ 2018, doanh nghiệp không còn được chính sách chỉ định thầu từ EVN mà phải tham gia đấu thầu ở các dự án (Chi tiết ở trang 5).
  • Chi phí lãi vay những năm gần đây tăng mạnh và kể từ năm 2017, doanh nghiệp bị tính thuế trên phần lãi vay vượt quy định theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Tỷ lệ Nợ/ Vốn chủ sở hữu khá cao, ở mức 3,47.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.