Tuesday, August 4, 2020 4:19:08 AM - Markets open
VN-INDEX 814.65 +16.26/+2.04%
HNX-INDEX 110.43 +2.92/+2.71%
UPCOM-INDEX 55.51 +0.70/+1.28%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật "Rủi ro lạm phát 6 tháng cuối năm lớn đến mức nào?"
Category: Economy
Source: Bao Viet Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 7/6/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 622 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
1.    Lạm phát tăng tốc mạnh trong tháng 5 và tháng 6, đưa lạm phát trung bình 6 tháng đầu năm tiệm cần dần mục tiêu 4% của Chính phủ dù thời gian của năm 2018 mới đi được một nửa chặng đường;
 
2.    Áp lực tăng giá trong nửa cuối năm 2018 là khá lớn với rủi ro lớn nhất đến từ hai nhóm hàng: nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và nhóm giao thông;
 
3.    Dù rủi ro đã lớn hơn nhưng khả năng lạm phát tăng vọt lên mức cao như năm 2008 và 2011 là rất thấp;
 
4.    BVSC xây dựng 3 kịch bản dự báo cho lạm phát từ nay cho đến cuối năm. Trong kịch bản trung bình, dự báo CPI YoY vào cuối năm 2018 sẽ ở mức 4,8% trong khi lạm phát trung bình 12 tháng sẽ ở mức 3,9% (tức rất sát với mục tiêu 4% Chính phủ đề ra).
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.