Wednesday, February 20, 2019 12:16:59 AM - Markets open
VN-INDEX 964.35 +3.05/+0.32%
HNX-INDEX 106.21 -0.63/-0.59%
UPCOM-INDEX 55.24 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPP - Khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Industrials
Company: Hai Phong Paint Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/5/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 677 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Đánh giá:
 
Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN với doanh nghiệp HPP dựa trên những luận điểm sau:
  • HPP có sản phẩm sơn tàu biển chất lượng cao, chiếm 50% thị phần sơn tàu biển tại Việt Nam. 
  • Năm 2017 đã nghiên cứu thành công sản phẩm mới Sơn Economy thuộc dòng sơn dân dụng chống rỉ và đưa ra thị trường vào tháng 4/2018.
  • Hợp tác thành lập liên doanh với Samhwa Hàn Quốc để sản xuất sơn tấm lợp chất lượng cao và sẽ mang lại doanh thu trong năm 2018. Giúp giảm bớt phụ thuộc vào một sản phẩm sơn tàu biển. HPP góp 50% vốn và Samhwa góp 50%.
  • Từ năm 2017 mảng kinh doanh nhựa alkyd đã đóng góp 50 tỷ vào doanh thu cho HPP.
  • Chính sách cổ tức ổn định, duy trì 30%/năm giai đoạn 2015-2018.
Một số rủi ro đầu tư. 
  • Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu như là nhựa epoxy, nhựa alkyd, bột màu, Titan Oxit, bột kẽm tăng khi giá dầu tăng.
  • Ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải biển vẫn đang gặp khó khăn.
  • Thanh khoản cổ phiếu thấp.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.