Wednesday, February 20, 2019 12:42:35 AM - Markets open
VN-INDEX 964.35 +3.05/+0.32%
HNX-INDEX 106.21 -0.63/-0.59%
UPCOM-INDEX 55.24 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA - Khuyến nghị Nắm giữ
Category: Companies
Source: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Sector: Basic Materials
Company: An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/14/2018 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 793 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
AAA là một trong những doanh nghiệp sản xuất bao bì nilon lớn nhất Đông Nam Á. Hiện tại, AAA đang sở hữu 7 nhà máy sản xuất bao bì với quy mô sản xuất hơn 9000 tấn/tháng, trong khi các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ sản xuất dao động từ 500 – 1000 tấn/ tháng. 
 
Triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn của AAA vẫn khá rõ ràng khi nhu cầu sử dụng bao bì nhựa thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng, đồng thời, quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng khi 2 nhà máy số 6 và 7 mới đi vào hoạt động cùng với kế hoạch đầu tư thêm nhà máy số 8 và 9 cũng là động lực tăng chính cho AAA trong thời gian tới.
 
Ngoài ra, công ty dự kiến chia cổ tức 15 – 20% bằng tiền trong năm 2018, đây là mức khá hấp dẫn ở vùng giá hiện tại của AAA.
 
Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, chúng tôi dự báo mức giá hợp lý của cổ phiếu AAA sẽ vào khoảng 22.162 đồng/cổ phiếu, từ đó khuyến nghị GIỮ được đưa ra đối với cổ phiếu này.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.