Monday, February 17, 2020 4:24:01 PM - Markets open
VN-INDEX 934.77 -2.68/-0.29%
HNX-INDEX 109.57 -0.17/-0.16%
UPCOM-INDEX 56.26 -0.22/-0.38%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu KBC - Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Kinhbac City Development Holding Corporation
Detail:
Date: 6/13/2018 Pages: 14 Language: Vietnamese File Type: Size: 708 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
BVSC cho rằng thu nhập của KBC trong 2018 và 2019 sẽ có chất lượng tốt hơn thay vì hoạt động ghi nhận một lần (bán tài sản) như năm 2017.
 
Hoạt động cho thuê KCN và hoạt động kinh doanh khu đô thị là động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới.
 
Cùng với đó, kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho thấy bức tranh tích cực hơn đối với triển vọng kinh doanh và khả năng cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.
 
Với kết quả định giá theo phương pháp NAV và P/E, giá trị hợp lý của cổ phiếu KBC là 18.638 đồng/cổ phiếu, cao hơn 50,9% so với giá thị trường.
 
Chúng tôi kỳ vọng, với dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng vào những ngành mũi nhọn của Kinh Bắc, nhu cầu thuê đất KCN tăng trưởng tốt và lợi nhuận từ dự án Phúc Ninh yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu KBC.
 
Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu KBC cho mục tiêu trung và dài hạn với thời gian nắm giữ 6 – 12 tháng.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.