Saturday, May 25, 2019 1:52:37 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu FMC - Khuyến nghị Nắm giữ
Category: Companies
Source: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Sector: Consumer Goods
Company: Sao Ta Foods Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/6/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 773 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Trong quý I/2018, doanh thu công ty ghi nhận đạt 814 tỷ đồng (+53%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ 2017.
 
Mặc dù công ty bắt đầu thả nuôi từ tháng 4 - 5, tuy nhiên nhờ có dự trữ tồn kho và ký trước một số hợp đồng đã hỗ trợ cho doanh thu Q1 của công ty tăng mạnh.
 
Trong năm 2018, sản lượng xuất khẩu tôm ở các nước dự báo sẽ tăng mạnh gây áp lực đến giá tôm thế giới.
 
Tuy nhiên, điểm tích cực cho ngành tôm Việt Nam khi tôm Ấn Độ có nguy cơ sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU, đây sẽ là cơ hội cho FMC khi EU là một trong 3 thị trường xuất khẩu chính của công ty.
 
Chúng tôi dự báo doanh thu của công ty trong năm 2018 sẽ đạt khoảng 4.007 tỷ đồng (+15%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng (+7%YoY).
 
Định giá & khuyến nghị: Bằng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi dự báo mức giá hợp lý của FMC sẽ vào khoảng 24.006 đồng/cổ phiếu. Từ đó chúng tôi khuyến nghị GIỮ cho cổ phiếu này.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.