Saturday, May 25, 2019 1:53:09 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCM - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Consumer Goods
Company: Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/16/2018 Pages: 18 Language: Vietnamese File Type: Size: 750 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu TCM của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công.
 
Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh, chúng tôi xác định giá mục tiêu của TCM là 25.700 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA với các luận điểm như sau:
 
(1): Tỷ lệ lợi nhuận gộp cải thiện nhờ gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi: Mảng sợi: Đây là mảng hoạt động không hiệu quả trong giai đoạn 2014 – 2017. TCM đã cắt giảm hoạt động của 2/4 nhà máy sợi từ cuối năm 2017;
 
Mảng vải: doanh thu được kỳ vọng tăng trưởng vượt trội, đặc biệt là vải xuất Nhật, tăng trưởng 40%/năm;
 
Mảng may: năng suất lao động (NSLĐ) tại nhà máy Vĩnh Long liên tục tăng, đạt 31 USD/ người/ngày tại Q1/2018 (+19% yoy).
 
(2): Chuyển nhượng tài sản tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận: Nhà máy Sợi số 3 tại Đức Hòa, Long An rộng 7 ha sẽ được chuyển nhượng trong năm 2018. Dự kiến khoản thu nhập 1,2 triệu USD sẽ được ghi nhận vào quý II/2018.
 
(3): Giá cổ phiếu đang tương đối thấp so với các doanh nghiệp trong ngành: TCM đang được giao dịch với EPS là 3.162 đồng/cổ phiếu và P/E trailing là 5,86x, thấp hơn so với trung bình ngành 7,16x.
 
Rủi ro đầu tư chính bao gồm:
 
- Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào.
 
- Giảm nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu.
 
- Hoạt động của công ty con ngoài ngành kém hiệu quả.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.