Saturday, May 25, 2019 2:19:08 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu DPM - Khuyến nghị Trung lập
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector: Basic Materials
Company: Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corporation
Detail:
Date: 5/25/2018 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 706 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
- DPM là doanh nghiệp sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam với 35% thị phần urea, kênh phân phối rộng khắp với 3.000 điểm phân phối bán lẻ.
 
- Sự gia nhập vào thị trường phân bón NPK (tăng trưởng 7% CAGR) với dự án quy mô 250 nghìn tấn với công nghệ hóa học là một hướng đi triển vọng.
 
- Luật thuế VAT sửa đổi trong kỳ họp Quốc hội XIV tới có thể giúp DPM giảm 5% chi phí đầu vào.
 
- Kỳ vọng thoái vốn từ PVN xuống dưới 51%, dẫn đến sự gia nhập của nhà đầu tư chiến lược sẽ giúp DPM đẩy mạnh đầu ra, tiết giảm chi phí.
 
- 2017, trong khi doanh thu đi ngang, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 40% do giá khí đầu vào tăng mạnh. ROE còn 8,7%. Tiền mặt giảm do đầu tư dự án NPK.
 
- 2018, trong kịch bản trung tính của giá dầu khí (trung bình 75USD/thùng), chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng DPM giảm tiếp 40% xuống còn 419 tỷ đồng, EPS forward 1.067 đồng/cổ phiếu.
 
Áp dụng phương pháp EV/EBITDA trung bình ngành, trong kịch bản trung tính của giá dầu khí, chúng tôi ước tính giá trị thực DPM là 18.000 đồng/cổ phiếu cuối 2018.
 
Tổng mức sinh lời là 11,1% trên thị giá 17.100 đồng/cổ phiếu (ngày 25/05/2018), bao gồm cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu. KHUYẾN NGHỊ TRUNG LẬP.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.