Saturday, May 25, 2019 1:58:48 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu NLG - Khuyến nghị Theo dõi
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Financials
Company: Nam Long Investment Corporation
Detail:
Date: 5/23/2018 Pages: 12 Language: Vietnamese File Type: Size: 706 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

EPS trượt 12 tháng (tính đến quý 1/2018) đã điều chỉnh (trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi) đạt 3.405 đồng/cổ phiếu và mức P/E trailing khoảng 10,7x (trong khoảng hai năm trở lại đây P/E trailing của NLG luôn dao động quanh mức 10x). Tiềm năng tăng trưởng trong các năm tới của NLG hiện đang phụ thuộc vào tiến độ thực hiện và mức độ hấp thụ của thị trường đối với ba đại dự án Mizuki, Akari City và Waterpoint.

Ngoài ra, các diễn biến vĩ mô đang có những biến động khó lường, theo chiều hướng không thực sự thuận lợi cho ngành bất động sản nói chung. Kết hợp với những thông tin về rủi ro pha loãng, chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu NLG tại thời điểm hiện tại. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.