Saturday, May 25, 2019 1:41:26 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu THB - Kém khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Consumer Goods
Company: Thanh Hoa Beer Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/21/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 772 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Triển vọng đầu tư
 
Trong trung hạn, chúng tôi đưa ra đánh giá KÉM KHẢ QUAN đối với Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa vì những lý do sau:
  • Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của THB đang gặp áp lực cạnh tranh cao từ các đối thủ cạnh tranh như Bia Sài Gòn, Heineken, Halida. Xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch về các sản phẩm cao cấp.
  • Sản lượng gia công cho tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội có xu hướng giảm do khó khăn trong khâu tiêu thụ của công ty mẹ.
  • Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ 60% lên 65% vào ngày 01/01/2018 có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ bia của THB.
Các yếu tố cần theo dõi:
  • Quyết định của Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh giảm quỹ đầu tư phát triển, tăng khoản phải trả cho cổ đông.
  • Chiến lược phát triển của các đối thủ cạnh tranh.
  • Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm bia rượu.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.