Saturday, May 25, 2019 1:58:44 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu DPM - Khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Oil & Gas
Company: Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corporation
Detail:
Date: 5/18/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 612 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Triển vọng đầu tư:
 
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho mục tiêu trung và dài hạn đối với cổ phiếu DPM, với những luận điểm sau:
  • Là thương hiệu mạnh và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, DPM luôn đứng đầu thị phần tiêu thụ phân đạm.
  • Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, DPM đã có thị phần nhất định trong mảng NPK từ năm 2015, làm tiền đề cho sản phẩm NPK Phú Mỹ từ nhà máy hóa học của DPM.
  • Năm 2018, mảng hóa chất tăng trưởng mạnh do đóng góp từ việc nâng công suất dây chuyền NH3 thêm 20%. 
Các yếu tố cần theo dõi: 
  • Giá khí nguyên liệu năm 2018 tiếp tục xu hướng tăng.
  • Rủi ro vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ.
  • Chi phí khấu hao tăng mạnh từ nhà máy NPK hóa học. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.