Saturday, May 25, 2019 2:14:34 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB - Khả quan
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Military Commercial Joint Stock Bank
Detail:
Date: 5/23/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 874 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
MBB là 1 trong 2 ngân hàng có chi phí vốn thấp nhất toàn hệ thống (bình quân năm 2017 ở mức 3,49%) nhờ tỷ lệ nguồn vốn không kỳ hạn (CASA) cao thứ 2 hệ thống (sau VCB). Lợi thế về nguồn vốn giá rẻ cùng với sự tăng trưởng mạnh của mảng tín dụng tiêu dùng với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược Shinsei sẽ giúp MBB mở rộng và duy trì tỷ lệ NIM ở mức rất hấp dẫn trong thời gian tới.
 
Tại thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu MBB đã giảm khoảng 22% so với đầu tháng 4/2018 và giao dịch ở mức P/E và P/B forward lần lượt là 10,5 và 1,7 lần. Đây là mức định giá hấp dẫn đối với một ngân hàng có nền tảng cơ bản rất tốt, đồng thời đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với việc đẩy mạnh mảng bán lẻ và đầu tư phát triển ngân hàng số sau khi có sự thay đổi về ban lãnh đạo.
 
Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phần MBB. Mức giá mục tiêu đối với MBB theo phương pháp thu nhập thặng dư và chiết khấu dòng cổ tức sử dụng lãi suất chiết khấu 12% là 37.348 đồng/cổ phần.
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.