Tuesday, February 19, 2019 10:00:20 PM - Markets open
VN-INDEX 964.35 +3.05/+0.32%
HNX-INDEX 106.21 -0.63/-0.59%
UPCOM-INDEX 55.24 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PPC - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Utilities
Company: Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/12/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 838 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PPC với những luận điểm sau:
 
• Tình hình thủy văn trong năm 2018 được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi cho các nhà máy nhiệt điện.
• Hoạt động của nhà máy Phả Lại 1 đang có sự tăng trưởng đột biến trong 4 tháng vừa qua so với các năm trước.
• Lợi nhuận của PPC trong các năm tới sẽ có sự ổn định hơn giai đoạn trước nhờ việc trả nợ ngoại tệ trước hạn.
• P/E trailing của PPC hiện đang ở mức 6.53x - thấp hơn so với trung bình nhóm các doanh nghiệp điện đang niêm yết trên sàn.
• Thuế tài nguyên sử dụng nước của PPC đang được kiến nghị giảm trong năm 2018
 
Các yếu tố cần theo dõi
 
• Biến động giá nguyên vật liệu: than, dầu FO có xu hướng tăng.
• Tình hình thủy văn cùng mưa lũ cả nước trong năm 2018.
• Nhà máy Phả Lại 1 do công nghệ cũ cùng thời gian sử dụng lâu năm nên hay gặp sự cố, khả năng phát điện không ổn định.
• Sản lượng hợp đồng (Qc) do EVN giao hàng năm.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.