Saturday, January 19, 2019 5:16:29 AM - Markets open
VN-INDEX 902.30 +0.41/+0.05%
HNX-INDEX 101.56 -0.37/-0.36%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03/-0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Khuyến nghị Phù hợp thị trường
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Oil & Gas
Company: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation
Detail:
Date: 5/8/2018 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 640 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Dựa trên mô hình kinh doanh hiện tại của GAS và sự đóng góp của GPP Cà Mau (từ 2018), dự án đường ống khí Lô B – Ô Môn (2022), kho cảng LNG Thị Vải (2023), chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng bình quân lần lượt 7%/năm và 3%/năm, tương ứng đạt mức 101.151 tỷ đồng và 12.150 tỷ đồng vào năm 2024.
 
Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so với thị giá hiện tại.
 
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cho rằng giá hiện tại của GAS đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường.
 
So với các công ty khác trong khu vực Châu Á, cổ phiếu GAS đang giao dịch ở mức EV/EBITDA forward 13x và P/E forward 21,1x, cao hơn tương ứng 7% và 2% so với mức bình quân các công ty cùng ngành.
 
Giá mục tiêu của chúng tôi được xác định dựa trên EV/EBITDA ở mức 12x và P/E ở mức 20,6 x cho năm 2018.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.