Saturday, January 19, 2019 4:51:26 AM - Markets open
VN-INDEX 902.30 +0.41/+0.05%
HNX-INDEX 101.56 -0.37/-0.36%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03/-0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VJC - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Consumer Services
Company: VIETJET Aviation Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/7/2018 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 798 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Phương pháp định giá DCF đối với cp VJC là không đổi. Chúng tôi nâng mức giá mục tiêu tăng 52,9% lên 210.200 đ/cp, tương ứng với mức tỷ suất LN là 26,0% (bao gồm 1,7% tỷ suất sinh lời cổ tức). Giá cp VJC tăng 55,4% từ đầu năm đến tháng 4/2018, sau đó giảm 24,2% do sức ép chốt lời từ các nhà đầu tư. Cp VJC hiện đang giao dịch tại mức 12,9x EPS 2018 là 13.439đ và 5,1x BVPS 2018 là 33.908đ.

Các chỉ số này tương ứng với mức chiết khấu lần lượt là 26,3% và 20,4% so với chỉ số TB trong khu vực là 17,5x và 6,4x. VJC có mức ROE, ROA cao hơn TB ngành và mức D/E hợp lý là 6,2%. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm tốt để mua vào cp VJC. Chúng tôi nâng khuyến nghị từ Giữ sang MUA đối với cp VJC. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.