Saturday, January 19, 2019 5:28:38 AM - Markets open
VN-INDEX 902.30 +0.41/+0.05%
HNX-INDEX 101.56 -0.37/-0.36%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03/-0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu NT2
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Utilities
Company: PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/3/2018 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 437 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Là một trong những nhà máy nhiệt điện khí hoạt động hiệu quả trên thị trường cùng vị trí chiến lược thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chúng tôi cho rằng NT2 là cơ hội đầu tư tốt với tỷ suất cổ tức hấp dẫn trong một ngành nghề kinh doanh ít rủi ro. Nguồn cổ tức của công ty được hỗ trợ từ dòng tiền mạnh với kế hoạch giảm dần dư nợ trong các năm tới.
 
Năm 2018, chúng tôi dự phóng doanh thu và lơi nhuận ròng được cải thiện từ gia tăng sản lượng điện và giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính.
 
Tuy nhiên, về triển vọng dài hạn, dư địa tăng trưởng của NT2 bị giới hạn do công ty không phát triển dự án mới và chỉ tập trung tối ưu hóa hoạt động hiện hữu.
 
Tăng trưởng  lợi nhuận nội tại đến từ việc cải thiện hiệu suất hoạt động của nhà máy và giảm dần dư nợ vay USD & EUR theo lịch trả nợ đến 2021.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.