Monday, June 01, 2020 4:59:44 AM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu LAS - Khả quan
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Basic Materials
Company: Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company
Detail:
Date: 4/26/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 545 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Với những giả định trong báo cáo định giá lần đầu (chi tiết báo cáo), chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN cho mục tiêu trung và dài hạn đối với cổ phiếu LAS, với những luận điểm sau:

  • Là nhà sản xuất phân bón hàng đầu khu vực phía bắc, với thương hiệu lâu năm và uy tín với người tiêu dùng.
  • Nhà máy NPK số 4 bắt đầu đóng góp vào doanh thu quý 1, theo dự phóng của chúng tôi, nhà máy này sẽ đóng góp thêm gần 200 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018.
  • Việc sửa đổi luật thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón có thể giúp LAS tiết giảm giá vốn hàng bán, tăng lợi nhuận do được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Các yếu tố cần theo dõi:

  • Giá nguyên vật liệu biến động mạnh, nhất là lưu huỳnh, phân đạm, kali,...
  • Cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ tại khu vực miền bắc - thị trường tiêu thụ chính của LAS. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.