Saturday, January 19, 2019 4:50:34 AM - Markets open
VN-INDEX 902.30 +0.41/+0.05%
HNX-INDEX 101.56 -0.37/-0.36%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03/-0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu NCT
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Industrials
Company: Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company
Detail:
Date: 4/26/2018 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 449 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HSX: NCT) với những luận điểm sau: 
 
✓ Là doanh nghiệp dẫn đầu với thị phần năm 2017 khoảng 50% - 55% khai thác tại cảng hàng không Nội Bài. Hoạt động kinh doanh ổn định.
✓ Cổ tức cao và ổn định. Dự kiến năm 2018, công ty sẽ chi trả cổ tức 9,000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt (tương đương với khoảng 9% thị giá hiện tại)
✓ Cổ phiếu NCT đang được giao dịch với P/E = 9.3 – mức tương đối hợp lý so với doanh nghiệp dịch vụ hàng không, không có kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2018.
 
Các yếu tố cần theo dõi
 
✓ Cạnh tranh tại khu vực Nội Bài đang ngày càng gay gắt với các đối thủ ALS, ACSV. Thị phần của NCT đang có xu hướng giảm.
✓ Tiến độ và hiệu quả của việc khai thác kho CT2 và NCT3
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.