Saturday, August 24, 2019 6:46:43 AM - Markets open
VN-INDEX 992.45 -4.81/-0.48%
HNX-INDEX 103.25 -0.24/-0.24%
UPCOM-INDEX 57.95 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: BÁO CÁO TỔNG QUAN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
Category: Industries
Source: ACB
Sector: Industrials
Company:
Detail:
Date: 3/27/2018 Pages: 15 Language: Vietnamese File Type: Size: 739 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Cơ hội & Thách thức:
 
Triển vọng ngành BĐS khá tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ như: tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, dân số trẻ, tỷ lệ đô thị hoá thấp, thu nhập người dân tăng và diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân thế giới. Bên cạnh đó, Nghị quyết 42 ban hành giúp đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu chủ yếu có tài sản đảm bảo là BĐS sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho thịtrường M&A.
 
Mặt khác, việc thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực BĐS theo quy định của Thông tư 19/2017, pháp lý không rõ ràng về quyền sở hữu condotel và chênh lệch về số liệu thống kê trong các báo cáo ngành BĐS là những thách thức đối với sự phát triển của thị trường.
 
Triển vọng ngành:
 
Do nhiều dự án bị hoãn mở bán trong năm 2017 nên chúng tôi cho rằng nguồn cung trong năm 2018 có thể cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ và giá bán trung bình có thể không tăng nhiều do nguồn cung nhiều hơn. Phân khúc căn hộ vừa túi tiền dự kiến tiếp tục dẫn đầu và là động lực chính hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của thịtrường BĐS
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.