Saturday, August 24, 2019 6:48:26 AM - Markets open
VN-INDEX 992.45 -4.81/-0.48%
HNX-INDEX 103.25 -0.24/-0.24%
UPCOM-INDEX 57.95 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ngành dệt may năm 2018
Category: Industries
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Industrials
Company:
Detail:
Date: 3/7/2018 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 420 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Ngành dệt may Việt Nam được hưởng lợi

Lợi ích mà Việt Nam kì vọng được hưởng từ CPTPP bao gồm GDP tăng 1.32%, xuất khẩu với CPTPP tăng thêm 4%, nhập khẩu tăng thêm 3.8%. Trong đó, lĩnh vực được hưởng lợi nhất bao gồm các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày… 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng dệt may Việt Nam cần đáp ứng yêu cầu xuất xứ “từ sợi trở đi”. Theo yêu cầu “từ sợi trở đi”, công đoạn sản xuất từ sợi – dệt nhuộm – may cần được thực hiện tại các nước thành viên CPTPP để được hưởng ưu đãi thuế quan. Tính tới thời điểm hiện tại, Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) và Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) là các đơn vị tiêu biểu trong ngành có năng lực sản xuất khép kín, đáp ứng được yêu cầu này.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ít nhất 6 nước hoặc ít nhất 50 phần trăm số nước ký kết, thông báo bằng văn bản về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của mình. Như vậy dự kiến hiệp định sẽ có hiệu lực trong năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.