Tuesday, May 26, 2020 4:06:39 PM - Markets open
VN-INDEX 869.13 +10.09/+1.17%
HNX-INDEX 110.49 +1.35/+1.23%
UPCOM-INDEX 55.33 +0.39/+0.71%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo định giá cổ phiếu CSV - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: Các nguồn khác
Sector: Basic Materials
Company: South Basic Chemicals Joint Stock Company
Detail:
Date: 2/5/2018 Pages: 3 Language: Vietnamese File Type: Size: 554 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Dòng tiền từ kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV) luôn giữ ở mức ổn định trung bình trên 200 tỷ/năm. Duy trì mức trả cổ tức bằng tiền mặt cao 20%/năm.
 
Có khả năng hoàn nhập dự phòng 15 tỷ đồng từ khách hàng Kumming Taijin trong năm 2018.
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ giảm mạnh từ năm 2018 trở đi. Đây sẽ là yếu tố tích cực cho lợi nhuận của CSV trong các năm tới. Các máy móc sau khi hết khấu hao trong năm 2017 vẫn còn hoạt động tốt trong 6-8 năm tới mà không cần phải thay thế.
 
Cổ phiếu CSV đang được giao dịch thấp hơn giá trị thực tế với mức P/B là 2.2x (P/B cao do công ty sử dụng phương pháp khấu hao nhanh các tài sản cố định, dẫn đến tài sản và vốn chủ sơ hữu giảm nhanh) và PE forward 2018F là 6.8x, thấp hơn nhiều so với cổ PE thị trường là 20.8x.
 
Ước tính lợi nhuận ròng năm 2018 đạt 260 tỷ đồng (tăng trưởng 5,7% so với năm trước).
 
Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của CSV đạt mức vốn hóa .750 tỷ đồng, tương ứng với giá mục tiêu là 62.200 đồng/cp. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối cổ phiếu CSV.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.