Thursday, May 23, 2019 8:27:06 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu IMP - Khuyến nghị Trung Lập
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Health Care
Company: Imexpharm Corporation
Detail:
Date: 11/3/2017 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 806 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Thông tin tiêu cực về VNPharma cùng những liên quan đến ngành dược phẩm dường như đã phần nào phản ánh vào sự sụt giảm của giá cổ phiếu ngành dược phẩm so với mức đỉnh thiết lập ở những tháng trước. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư xem xét thêm vào cổ phiếu dược có nền tảng cơ bản tốt ở mức giá hợp lý hơn.
 
BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu IMP dựa trên giá mục tiêu 75.600 đồng, tăng 21% so với giá đóng cửa ngày 02/11/2017 là 62.500 đồng. EPS sau quỹ khen thưởng năm 2018 dự kiến ở mức 3.996 đồng/cổ phiếu, P/E forward ~15,6 lần.
 
Chúng tôi cho rằng rủi ro đầu tư lớn nhất đối với cổ phiếu IMP là sự thay đổi chính sách, pháp lý theo hướng bất lợi cho công ty. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn, sự tham gia của đối tác chiến lược mới hay câu chuyện tăng room sở hữu nước ngoài có thể mang lại mức tăng giá bất ngờ như DHG hay DMC.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.