Wednesday, May 27, 2020 8:48:11 AM - Markets open
VN-INDEX 869.13 0.00/0.00%
HNX-INDEX 110.49 0.00/0.00%
UPCOM-INDEX 55.33 0.00/0.00%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam tháng 06/2017
Category: Economy
Source: Vietnam Centre For Economic And Policy Research
Sector:
Company:
Detail:
Date: 6/16/2017 Pages: 98 Language: Vietnamese File Type: Size: 19,006 Kb
How useful is this report?
 (1 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Một số rủi ro vĩ mô cần lưu ý:
  • Dấu hiệu phụ thuộc vào khu vực FDI trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng rõ nét => khu vực sản xuất trong nước ngày càng trở nên yếu thế hơn trong quá trình hội nhập quốc tế đang mở rộng.
  • Ngân sách và nợ công vẫn là nguy cơ tạo nên các bất lợi vĩ mô của Việt Nam.
  • Tỉ trọng chi dành cho đầu tư phát triển đang có xu hướng giảm => thu ngân sách chỉ đủ cho các khoản chi thường xuyên, vốn vẫn đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian qua..
  • Việc Fed tăng lãi suất và chính sách kinh tế của Trump có thể ảnh hưởng tới Việt Nam => có thể tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và làm trầm trọng hơn tình trạng thâm hụt cán cân thương mại trong năm tới.
Chính sách trong ngắn hạn
  • Các tư duy ngắn hạn, mang tính đối phó với sự suy giảm tăng trưởng như nỗ lực tăng thêm vốn, đẩy nhanh giải ngân các công trình công, hoặc tăng sản lượng khai thác dầu thô,… có thể làm chậm động năng cải cách => trì hoãn sự phục hồi tăng trưởng bền vững.
  • Cơ quan hoạch định chính sách cần thận trọng trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Đặc biệt, cần chặt chẽ và độc lập trong điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm 2017, giữ vững lạm phát mục tiêu.
  • Chính phủ cần phải thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế, cắt giảm chi thường xuyên, tiếp tục cải cách DNNN theo hướng tinh giản, đồng thời nên cắt bỏ những khoản hỗ trợ dành cho hoạt động nhờ vào NSNN như khu vực hội, đoàn thể.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.