Saturday, September 23, 2017 5:07:29 AM - Markets closed
VN-INDEX 807.13 +3.20/+0.40%
HNX-INDEX 106.52 +0.77/+0.72%
UPCOM-INDEX 54.55 +0.06/+0.11%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CTCP Tập đoàn Hà Đô_Khuyến nghị KHẢ QUAN
Category: Companies
Source: Vietcombank Securities
Sector: Financials
Company: Ha Do Group JSC
Detail:
Date: 3/24/2017 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 500 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

HDG là một trong số ít các doanh nghiệp bất động sản không huy động vốn thông qua phát hành cổ phần và dẫn đến pha loãng cổ phiếu. HDG có chiến lược phát triển trong 3 lĩnh vực chính, bao gồm: (1) Lĩnh vực bất động sản với tỷ trọng lớn nhất và triển vọng kinh doanh tăng trưởng mạnh từ dự án Centrosa Garden với tổng doanh thu 10 nghìn tỷ đồng được hạch toán từ cuối năm 2016 đến năm 2020 (2) Lĩnh vực xây lắp duy trì ổn định với doanh thu chủ yếu từ các công trình thuộc Bộ Quốc phòng và (3) Lĩnh vực thủy điện góp phần tăng dòng tiền ổn định và triển vọng phát triển dài hạn. Năm 2017, chúng tôi dự phóng HDG có doanh thu 2.600 tỷ đồng (+31% yoy), LNST hợp nhất 280 tỷ đồng (+18,7% yoy) và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ 255 tỷ đồng (+25,6% yoy) với mảng bất động sản từ hạch toán phần còn lại của khu thấp tầng Centrosa Garden, các biệt thự tại dự án Sư Vạn Hạnh và dự án CC1. Chuyển sang giai đoạn 2018 - 2020, HDG vẫn có triển vọng đạt mức tăng trưởng tốt căn cứ vào triển vọng hạch toán khu cao tầng thuộc dự án Centrosa Garden. Với EPS forward 2017 là 3.300 đồng/CP, tương đương P/E forward 2017 đạt 8,5 lần. Chúng tôi duy trì quan điểm giá trị cổ phiếu HDG hấp dẫn đối với mục tiêu đầu tư và nắm giữ trong dài hạn. VCBS khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu HDG

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.