Friday, June 22, 2018 12:22:41 PM - Markets open
VN-INDEX 976.15 +6.75/+0.70%
HNX-INDEX 110.06 -0.11/-0.10%
UPCOM-INDEX 51.81 +0.02/+0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
Category: Companies
Source: Ho Chi Minh Securities
Sector: Utilities
Company: Saigon Water Infrastructure Corporation
Detail:
Date: 3/8/2017 Pages: 2 Language: Vietnamese File Type: Size: 520 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC nhận thấy mức giá hợp lí của SSI là 24.500 đồng/cổ phiếu ở mức P/B dự phóng là 1,6 lần, và tăng trưởng 15,6% từ mức giá này. Cổ phiếu đã có một năm diễn biến không tốt cùng với toàn ngành. Và ở mức hiện tại, cổ phiếu đã định giá ở mức tương đối với việc đứng đầu ngành cùng với khả năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong trung hạn. Các sản phẩm mới và làn sóng cổ phần hóa sẽ giúp cho điều này. Và trong khi việc chi tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng như nhân sự cần một lượng vốn lớn, chúng tôi cho rằng các chi phí này sẽ được bù đắp trong khoảng thời gian hợp lí với tiềm năng đến từ các sản phẩm mới này. Việc nới room sở hữu đầu tư nước ngoài lên 100% vẫn còn đặt ra những câu hỏi về luật pháp cũng như lĩnh vực hoạt động, điều này được chờ đợi sẽ được chỉ dẫn cụ thể hơn từ bên có thẩm quyền

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.