Monday, April 23, 2018 1:16:34 AM - Markets open
VN-INDEX 1,119.86 +25.23/+2.30%
HNX-INDEX 132.58 +1.52/+1.16%
UPCOM-INDEX 58.25 +0.44/+0.77%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CTCP Nhựa Đồng Nai
Category: Companies
Source: VPBank Securities
Sector:
Company: Dong Nai Plastic JSC
Detail:
Date: 3/2/2017 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 351 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Giá cổ phiếu hôm nay đóng cửa tại mức giá 23.700 đồng, đang giao dịch tại P/E trượt là 7,9 lần và P/E 2017 là 5,9 lần, khá rẻ so với mức trung bình ngành và thị trường chung. VPBS khuyến nghị MUA với cổ phiếu DNP giá mục tiêu là 28.800 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E2017 mục tiêu là 7,2 lần, và tiềm năng tăng giá 23%. Tuy nhiên rủi ro đầu tư vào cổ phiếu này là (1) Thanh khoản thấp nên khiến việc giao dịch khối lượng lớn khá khó khăn (2) Cạnh tranh ngày một lớn trong mảng ống nhựa với sự mở rộng thị trường quyết liệt từ các đối thủ lớn như NTP, HSG và BMP (3) Mảng nước lợi nhuận còn ở mức thấp thậm chí vẫn có thể bị lỗ nhẹ trong năm 2017 nếu chưa nâng cao được công suất.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.