Wednesday, June 20, 2018 4:47:41 PM - Markets open
VN-INDEX 980.95 +18.79/+1.95%
HNX-INDEX 112.11 +1.53/+1.38%
UPCOM-INDEX 52.02 +0.34/+0.66%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo Vĩ mô và TTCK Tháng 2/2017
Category: Economy
Source: Empower Securities Corporation
Sector:
Company:
Detail:
Date: 2/13/2017 Pages: 13 Language: Vietnamese File Type: Size: 1,020 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Nhìn chung, KIS cho rằng chu kì tăng đầu năm sẽ lặp lại trong quý 1 2017, do đó VNIndex sẽ tiếp tục giao dịch tích cực trong tháng 2. Vì vậy, chiến lược đầu tư ngắn hạn có thể ưu tiên tăng tỉ trọng trong các nhịp rung lắc của thị trường, với mục tiêu ngắn hạn ở vùng 710-715 và trung hạn là 720-725. Với nhà đầu tư trung han, chúng tôi ưu tiên hoạt động giải ngân ở vùng giá thấp khi nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã có mức định giá hấp dẫn. Danh mục sẽ tập trung vào các mã cơ bản tốt với triển vọng tăng trưởng tích cực trong quý IV, cụ thể là các mã liên quan đến hàng hóa như cao su tự nhiên, dầu khí, sắt thép. Ngoài ra, các mã thuộc nhóm bán lẻ và hàng tiêu dùng tiếp tục được đánh giá khả quan.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.